Ajuntament Sant Gregori

Sant Gregori m’agrada m�s

Saltar al contenido


Ajuntament

 

 
 


 
 
 


 
 

   

  

 

Agenda

<<  Mar 2017  >>
DlDmDmDjDvDsDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Veure totes les activitats
» Veure totes les activitats
Seu electrnicaAjuntament - Subvencions a entitats

Subvencions a entitats

SUBVENCIONS A ATORGAR A LES ENTITATS DEL MUNICIPI DE SANT GREGORI:

-         Regulaci de la normativa de subvencions:
. Llei 38/2003 General de subvencions
. Reial Decret 887/2006 Reglament de la Llei de subvencions
. Llei 19/2013 de transparncia (estatal)
. Llei 19/2014 de transparncia , accs a la informaci pblica i bon govern (catalana)
. Bases dexecuci del pressupost municipal.
 
-        L'Ajuntament com a ens concedent de les subvencions a entitats del municipi de Sant Gregori, ha de vetllar pel compliment de la normativa reguladora corresponent.
 
-        Existeixen tres possibilitats en latorgament de subvencions:
 
a)   Subvencions ordinries mitjanant convocatria pblica (veure apartat Convocatries Subvencions).
b)   Subvencions ordinries d'atorgament directe per estar relacionades i especificades concretament en les bases dexecuci del pressupost municipal que s'aprova per Ple en cada exercici.
c)     Subvencions extraordinaries, excloses de concurrncia, per fets puntuals o situacions especials que caldr justificar degudament.
 
-       Caldr presentar una SOLLICITUD acompanyant la segent documentaci:
a) Memria de l'activitat anual de l'entitat municipal.
a.1) Annex a la memria on es detallin els criteris de subvenci que compleix l'entitat municipal (veure apartat criteris subvencions ordinries).
b) Pressupost anual de l'entitat.
c) Certificat bancari del compte corrent de l'ENTITAT on ingressar la subvenci.
d) Declaraci d'estar al corrent de les obligacions tributries i amb la Seguretat Social.
e) Declaraci conforme disposa d'assegurana responsabilitat civil per l'activitat, si s'escau.
Si l'entitat no ho va fer en el seu moment, cal que s'adjunti els estatuts, lacta fundacional i un certificat dels crrecs VIGENTS. Aix s requisit per a qu es pugui atorgar qualsevol subvenci.

 -    Presentada la sol.licitud a lAjuntament i, si lassociaci est inscrita al Registre Municipal i la documentaci s correcta, lAjuntament per Junta de Govern aprovar la subvenci corresponent, fixant un termini per justificar-la. L'entitat pot sollicitar una bestreta o avanament, si es justifica degudament.

-         Feta lactivitat, caldr la JUSTIFICACI de la subvenci. Caldr acompanyar la segent documentaci:
a) Estat de comptes (on hi ha la relaci de despeses i ingresos de l'activitat de l'entitat)
b) Factures (compulsades) que justifiquen que sha fet lactivitat.
c) Justificaci de tots els criteris d'atorgament de subvenci que s'hagin descrit a l'annex de la memria (apartat a.1).
 

Ajuntament de Sant Gregori
Avinguda Girona, 33
17150 - Sant Gregori
972 428300
http://www.santgregori.cat
ajuntament@santgregori.cat